Regulamentul general privind protecția datelor - RGPD

RESPONSABIL CU PROTECȚIA DATELOR (DPO): CISIF BUSINESS PARTNER SRL
Nr. Denumire document Deschide
1 Cerere pt exercitarea dreptului de acces Deschide
2 Cerere pt exercitarea dreptului la opozitie Deschide
3 Cerere pt exercitarea dreptului la portabilitatea datelor Deschide
4 Cerere pt exercitarea dreptului la rectificare Deschide
5 Cerere pt exercitarea dreptului la restrictionarea prelucrarii Deschide
6 Cerere pt exercitarea dreptului la stergerea datelor Deschide