Nr. Denumire document Deschide
1 COMUNICAT DE PRESĂ “PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată” - Proiect „Înființare sistem public inteligent alternativ pentru procesare ape uzate în sat Ursărești, comuna Răchiteni, județul Iași” Deschide
2 Strategia de dezvoltare locală a comunei Răchiteni, județul Iași, perioada de referință 2021- 2027 Deschide