Arhive: Notices

Concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de muncitor gurad și muncitor cantonier în cadrul Serviciului gospodărire comunală

Primăria Comunei Răchiteni din jutețul Iași, organizează în data de 09.12.2020, ora 9.00, concurs de recrutare, pentru ocuparea posturilor vacante de:
– muncitor gurad în cadrul Serviciului gospodărire comunală;
– muncitor cantonier în cadrul Serviciului gospodărire comunală.

Concursul se va organiza cu respecarea prevederilor Hotărârii Guverului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de occupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, și va consta în efectuarea unei probe practive și interviu, după următorul calendar: (calendarul este valabil pentru ocuparea ambelor posturi vacante pentru care se organizează concurs)
– Proba practică va avea loc în data de 16.12.2020, începând cu ora 9.00, la sediul Primăriei Com. Răchiteni, Iași;
– Interviul se va susține în data de 16.12.2020, ora 14:00.

Pentru mai multe detalii, consultați ACEST document.
Pentru bibliografie, consultați ACEST document

*** Anunț ziar

 

PROCES VERBAL la finalizarea organizării concursului de ocupare a postului contractual vacant de muncitor pe perioadă nedeterminată

Concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de conducere de Secretar General

ACTUALIZARE:
Proga scrisă a concursului pentru ocuparea funcției publice de secretar general al comunei Răchiteni, jud Iași, va avea loc la sediul Prefecturii Iași. – anunț în format PDF


Rezultate:
– Rezultate selecție dosar


PRIMĂRIA COMUNEI RĂCHITENI, cu sediul în localitatea Răchiteni, organizează în data de 28.04.2020 concurs de recrutare conform prevederilor art. 618 din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ și HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, pentru ocuparea funcției publice vacante de conducere de SECRETAR GENERAL AL COMUNEI RĂCHITENI, JUDEȚUL IAȘI.

Concursul se va desfășura la sediul Primăriei Comunei  Răchiteni, județul Iași.

Pentru mai multe detalii, consultați ACEST document.